Súťaž pre startupy, ktoré sa venujú ochrane a manažmentu vôd

Eramet v spolupráci s EIT RawMaterials organizuje súťaž inovatívnych nápadov v oblasti vodného hospodárstva s názvom „Eramet Water Resource Innovation Challenge 2023“. Cieľom výzvy je podporiť prelomové riešenia v ťažobnom a kovospracujúcom priemysle na ochranu vodných zdrojov a životného prostredia. Súťaž je určená pre začínajúcich podnikateľov, start-upy a MSP, ktorí majú šancu získať finančné prostriedky vo výške 50 tisíc eur. Prihlásiť sa môžete do 13. septembra 2023.

 

Kto môže získať grant?

  • Spoločnostistart-upy alebo MSP zložené z tímu minimálne dvoch ľudí
  • Navrhovaný projekt by mal byť s pokročilou technologickou vyspelosťou, minimálne na úrovni 5 na stupnici TRL
  • Navrhované riešenia by mali byť technicky realizovateľnéekonomicky životaschopné a environmentálne udržateľné

Na aké aktivity dostanem grant?

Inovatívny projekt by mal riešiť problémy v jednej z týchto oblastí:

  • Použitie vody – kontrola a riadenie spotreby vody, opätovné použitie vody, regenerácia vody z tokov s vysokou slanosťou, prediktívne hospodárenie s vodou, detekcia únikov;
  • Kvalita vody – monitorovanie kvality vody na miestach ťažby, zásobovanie pitnou vodou, zníženie odpadových vôd, zlepšenie sedimentácie;
  • Životné prostredie – obnovenie vegetácie v oblastiach s nedostatkom vody, obnova vodných tokov.

Čo môžem získať?

V rámci výzvy máš šancu vyhrať 50 tisíc eur pre svoj projekt. Okrem toho získaš propagáciu a zviditeľnenie svojho start-upu, technickú a obchodnú podporu od profesionálov z odvetia.

 

Ako a dokedy požiadať?

Do súťaže sa môžeš zapojiť prostredníctvom elektronického prihlasovacieho systému najneskôr do 13. septembra 2023 do 20:00 hod. 

Dôležité odkazy

V prípade potreby konzultácie nás kedykoľvek kontaktujte na een@uvptechnicom.sk.

 

Obsah pripravený v spolupráci s portálom grantup.sk