mar 25, 2022

Medzinárodná spolupráca podnikateľov

S cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť slovenských malých a stredných podnikov na Jednotnom trhu EÚ a podporiť ich expanziu na trhy vybraných tretích krajín sieť Enterprise Europe Network:

Pri realizácii týchto aktivít aktívne spolupracujeme s:

  • ostatnými partnerskými inštitúciami siete Enterprise Europe Network vo vyše 60 krajinách,
  • príslušnými domácimi a zahraničnými rezortmi a úradmi,
  • zastupiteľskými úradmi SR so sídlom v príslušných partnerských krajinách siete,
  • obchodnými a ekonomickými oddeleniami/úsekmi zahraničných zastupiteľských úradov so sídlom v SR a v okolitých krajinách,
  • agentúrami,
  • komorami,
  • združeniami,
  • zväzmi a ďalšími relevantnými inštitúciami.