mar 17, 2022

UVP TECHNICOM členom siete Enterprise Europe Network

Služby najväčšej siete na podporu podnikania Enterprise Europe Network môžu ambiciózni podnikatelia, ktorí chcú medzinárodne rásť, využívať od teraz už aj v rámci aktivít UVP TECHNICOM pri Technickej univerzite v Košiciach. TUKE je prvou hosťovskou organizáciou univerzitného charakteru v rámci slovenského konzorcia, čo umožní aktívnejšie prepájať vedeckú komunitu s podnikateľskou praxou.

Čo je sieť Enterprise Europe Network

Sieť Enterprise Europe Network je oficiálnou a najväčšou sieťou Európskej komisie na podporu podnikania a inovácií zameranou na podniky, ktorých ambíciou je medzinárodne rásť nielen na Jednotnom trhu EÚ ale aj mimo neho. Vznikla v roku 2008 a v súčasnosti sa jej takmer 600 partnerských organizácií nachádza vo vyše 60 krajinách. Sú rozmiestnení v jednotlivých regiónoch krajín s cieľom byť svojimi službami čo najbližšie k podnikateľom. Preto, ak by sme na Vašu požiadavku nevedeli priamo zodpovedať, budeme kontaktovať kolegov v tej krajine, ktorej sa Vaša požiadavka týka.

S čím vám pomôžeme

 • Hľadáte príslušnú európsku/národnú legislatívu týkajúcu sa vášho výrobku, služby, či založenia firmy?
 • Potrebujete špecifické informácie o trhu, výrobku, službe v inej krajine?
 • Hľadáte nového dodávateľa, či partnera pre obchodnú, technologickú alebo výskumno-vývojovú spoluprácu?
 • Potrebujete pomoc pri vyhľadaní vhodného európskeho programu na financovanie vašej myšlienky?
 • Potrebujete vyslať pracovníkov do inej krajiny a neviete aké dokumenty budete potrebovať, kde je potrebné sa registrovať?
 • Rozmýšľate, v ktorých médiách je najefektívnejšie propagovať firmu v konkrétnej krajine?
 • Chceli by ste sa zúčastniť pre vás vhodného verejného obstarávania na dodávku tovarov, prác, či služieb, alebo by ste sa chceli stať subdodávateľom pre víťaza verejného obstarávania?
 • Tvorba inovatívnych produktov a uvádzanie nových výrobkov/služieb na trh vo vašej firme akosi viazne a potrebovali by ste zlepšiť procesy vedúce k inováciám?
 • Rozhodovanie manažmentu je založené skôr na pocitoch, dohadoch a potrebovali by ste pre kvalifikované rozhodnutia relevantné dáta?
 • Máte inú otázku týkajúcu sa Vášho podnikania?

Kontaktujte (een@uvptechnicom.sk) pracovníkov Enterprise Europe Network pri UVP TECHNICOM.

Prehľad tematických oblastí Enterprise Europe Network

Podnikateľom ponúkame informačné a poradenské služby v nasledujúcich oblastiach:

 • Podnikanie v krajinách EÚ a mimo EÚ
 • EÚ legislatíva, štandardizácia a certifikácia
 • Zhodnotenie inovačného potenciálu firmy a nastavenie inovačných procesov vo firme
 • Internacionalizácia, vhodné kooperačné podujatia, vyhľadanie vhodných partnerov pre spoluprácu v zahraničí, nájdenie nových dodávateľov
 • Možnosti financovania inovácií, výskumu a vývoja
 • Ochrana duševného vlastníctva
 • Využitie nástrojov digitalizácie vo firmách
 • Verejné obstarávanie v EÚ, tendre a využitie výsledkov verejného obstarávania zahraničných subjektov pre státie sa ich subdodávateľom
 • Trvalá udržateľnosť, obehová ekonomika
 • Iné podľa požiadavky podnikateľského subjektu

Slovenská sieť Enterprise Europe Network

Európska sieť Enterprise Europe Network