Prvé výzvy EIT Culture & Creativity

Podnikatelia, univerzity, mimovládne a ďalšie organizácie majú teraz možnosť stať sa súčasťou plánu aktivít novo-vzniknutého EIT Culture & Creativity pre najbližšie dva roky. K tomu poslúžia prvé výzvy zamerané na biznis, vzdelávanie a výskum v kultúre a kreatívnom priemysle, ktoré toto EIT zverejnilo. O financovanie projektov do pol milióna eur je možné požiadať najneskôr koncom mája.

Kto môže získať grant?

Výzvy EIT Culture & Creativity sú otvorené pre všetky právnické osoby z EÚ a asociovaných krajín pre program Horizont Európa.

Požiadať o financovanie teda môže akýkoľvek podnik, univerzita, výskumný inštitút, mimovládna organizácia a iná organizácia, ktorá má právnu formu, pokiaľ má prevádzkovú a finančnú kapacitu na vykonávanie úloh, ktoré v projekte navrhuje.

 

Na aké aktivity dostanem grant?

Nasledujúci prehľad vyhlásených výziev poskytne lepší obraz o tom, na čo majú byť aktivity projektov zamerané:

 

Strategický cieľ 1: VZDELÁVANIE– Pripraviť študentov a profesionálov na budúcnosť

  • Výzva 1 | Talent Scaler: Nové učebné osnovy v rámci existujúcich magisterských a nových magisterských programov pre CCSI ponúkajúce hybridné vzdelávanie o budúcich zručnostiach a nových technológiách, spoločenskej transformácii, etickom podnikaní a kreativite.
  • Výzva 2 | Skills Fitter: Nové kurzy celoživotného vzdelávania, ktoré obnovujú a obnovujú zručnosti tých, ktorí sú aktívni v CCSI, pomocou metodológií vzdelávania založeného na akciách a výzvach a medziodborových formátov vzdelávania.

Strategický cieľ 2: INOVÁCIA – Vytvárať príležitosti medzi doménami

  • Výzva 3 | Breakthrough Lab: Podpora inovácií blízkych zákazníkom alebo publiku s veľkým vplyvom na zelenú, digitálnu a sociálnu transformáciu so zameraním na architektúru, audiovíziu, kultúrne dedičstvo, dizajn a módu.

Strategický cieľ 3: Tvorba – Budovanie a škálovanie silných podnikov pre dopad a rast

  • Výzva 4 | Venture Factory: Posilniť a inovovať existujúce alebo vytvorené inovatívne inkubačné a akceleračné programy
    prispôsobené rôznorodosti špecifických ziskových a neziskových obchodných modelov CCSI.

Strategický cieľ 4: Spoločnosť – Regenerovať hodnoty a sociálnu súdržnosť

  • Výzva 5 | Community Catalyser: Škálovanie sociálnych inovácií na opätovné využitie priestorov na riešenie miestnych problémov a prispievanie k sociálnej súdržnosti prostredníctvom pilotných projektov riadených CCSI v troch krajinách.

Skratka CCSI znamená Kultúrne a kreatívne sektory a priemyselné odvetvia.

 

Čo môžem získať?

 Maximálne financovanie, ktoré je možné v rámci aktuálnych výziev EIT Culture & Creativity získať, sa pohybuje v rozmedzí od 250 tisíc eur do 500 tisíc eur na projekt (pre celé kozorcium partnerov na troj- až štvor- ročné projekty).

Konkrétne podmienky financovania sú k dispozícii v detailoch pri jednotlivej výzve.

 

Ako a dokedy požiadať?

Projekty sa podávajú prostredníctvom elektronického systému na stránke eit-culture-creativity.eu, ktorý je dostupný od 17. apríla. Predtým bude potrebné registrovať sa na EU Participant portál a získať PIC kód, ak ho náhodou ešte nemáš.

Výzvy sú otvorené na podávanie do 31. mája 2023 do 16:00 hod.

 

Dôležité odkazy

 

Obsah pripravený v spolupráci s portálom grantup.sk