Získajte pre svoj startup odborné poradenstvo od skúsených expertov

Máte inovatívny nápad, či projekt s ktorým chcete preraziť na trhu? Alebo by ste chceli svoj startup rozvinúť v konkrétnej oblasti? Získajte bezplatnú pomoc experta s ktorým dosiahnete svoj vytúžený cieľ. Stačí, keď sa prihlásite do novej výzvy s názvom Startup Sea, ktorú vyhlásila inštitúcia Slovak Business Agency. Čas na prihlásenie máte do 11. augusta 2023.

 

Kto môže získať grant?

O podporu môžete požiadať ak ste  fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, so sídlom alebo miestom podnikania na Slovensku, spadáte do kategórie MSP a nepodnikáte viac ako 5 rokov.

Na aké aktivity dostanem grant?

Aktivity, do ktorých sa môžete zapojiť, sú poskytované formou konzultácií a odborného poradenstva spojených so:

  • spracovaním štúdie realizovateľnosti;
  • dokončením vývoja produktu alebo zhotovením funkčného prototypu, vrátane testovania a úvodnej prezentácie;
  • programovanímmarketingom, kampaňou na zabezpečenie testovania myšlienky a prototypu s reálnymi potenciálnymi klientmi;
  • cenotvorboumarketingovým prieskumomvytváraním projektového tímu a inými súvisiacimi aktivitami.

V projektovej žiadosti si prikladáte aj CV odborníka, od ktorého plánujete dostať konzultáciu či poradenstvo.

Čo môžem získať?

V rámci Startup Sea je poskytovaná podpora vo výške 100 % úhrady oprávnených výdavkov. SBA zabezpečí náklady spojené s poskytovaním konzultácií a odborným poradenstvom bez potreby spolufinancovania z vašej strany. Maximálna výška, ktorú môžete získať, je 25 tisíc eur.

 

Ako a dokedy požiadať?

Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov môžete podať od 28. júla do 11. augusta 2023 v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe na webovej adrese Slovak Business Agency.

Dôležité odkazy

V prípade potreby konzultácie nás kedykoľvek kontaktujte na een@uvptechnicom.sk.

 

Obsah pripravený v spolupráci s portálom grantup.sk