Open Event aliancie Ulysseus

Viac ako 1200 prihlásených účastníkov z 30 krajín sveta malo možnosť zúčastniť sa verejného podujatia Open Event aliancie Ulysseus. Podujatie prebiehalo online prostredníctvom platformy B2match. Okrem plenárnych a paralelných sekcií mohli účastníci využiť platformu na hľadanie nových kontaktov pre svoje výskumné, vzdelávacie a projektové zámery.

TUKE sa aktívne zúčastnilo plenárnej sekcie a všetkých paralelných sekcií. Organizačne zodpovedalo za plenárnu sekciu „Inovačné huby aliancie Ulysseus Digitalizácia a Umelá inteligencia: Nové príležitosti na vytváranie sietí v programe Horizont Európa a Erasmus+“ sledovanú takmer 300 účastníkmiSylvain Antoniotti, koordinátor inovačného hubu starnutie a blahobyt (UCA); Viliam Fedák, za inovačný hub digitalizácia (TUKE); Erika Hlavatá a Ivan Filus (Národný kontaktný bod programu Horizont Európa na Slovensku); Ari Alamäki, koordinátor inovačného hubu umelá inteligencia (Haaga-Helia); Harri Ketamo (HeadAI, Fínsko) a Charles Bouveyron (3IA Institute, Francúzsko) sa zaoberali siedmimi témami súvisiacimi s digitalizáciou a umelou inteligenciou.

Druhou sekciou, ktorú koordinovala TUKE, bola paralelná sekcia „Ako sa môžu študenti zúčastniť na Európskej univerzite Ulysseus?“, kde sme vyše 150 účastníkom ponúkli, spolu s partnermi z aliancie, úvod do komunity Ulysseus z pohľadu študentov a jej príležitostí – Ulysseus kampus, spoločné/dvojité študijné programy, mobility, stáže, programy kariérneho rastu, cudzie jazyky a študentské združenia.

Open Event bol podujatím, kde mala aliancia možnosť prezentovať svoje zámery a činnosť blízkej aj širokej verejnosti. Záznamy z celého podujatia budú dostupné na sociálnych sieťach našej aliancie Ulysseus.

 

Aliancia Ulysseus: Čo sú európske univerzity?

Európske univerzity sú nadnárodné aliancie, ktoré sa stanú univerzitami budúcnosti a budú propagovať európske hodnoty a identitu, a ktoré prinesú zásadné zmeny v kvalite a konkurencieschopnosti európskeho vysokoškolského vzdelávania. Na dosiahnutie tohto významného kroku vpred, Európska komisia testuje rôzne modely spolupráce európskych univerzít prostredníctvom dvoch výziev na predkladanie návrhov v rámci programu Erasmus +.

Tieto aliancie by mali zahŕňať partnerov zo všetkých typov vysokých škôl a mať širokú geografickú pôsobnosť v celej Európe. Za týmto účelom by mali byť založené na spoločne naplánovanej dlhodobej stratégii zameranej na udržateľnosť, špičkovú úroveň a európske hodnoty, a tiež by mali ponúkať učebné plány zamerané na študenta poskytované cez spoločné univerzitné kampusy, kde môžu rôzne študentské orgány vytvoriť svoje vlastné programy a zažiť mobilitu na všetkých úrovniach štúdia.

Členské inštitúcie by mali zvoliť prístup vychádzajúci z výziev, podľa ktorého študenti, akademici a externí partneri môžu spolupracovať v interdisciplinárnych tímoch pri riešení najväčších problémov, ktorým dnes Európa čelí.