Efektívna, jasná a stručná komunikácia s partnermi, zákazníkmi či investormi je kľúčová pre úspech každého startupu. V rámci nášho ďalšieho bootcampu sme si ukázali, ako predstaviť startupy pôsobivým spôsobom pomocou “elevator pitch“. Rovnako sme sa sústredili na rozvíjanie prezentačných zručností s cieľom poskytnúť našim startupistom väčšie sebavedomie pri vystupovaní pred publikom. Naše skvelé lektorky, Lenka Hlinkova a Kvetoslava Sarvašová ponúkli praktické tipy a názorné ukážky pre účastníkov a podelili sa o svoje bohaté skúsenosti.