24. apríla 2019 UVP TECHNICOM v spolupráci s CVTI SR zorganizoval prednášku s názvom Značka a image firmy: ochranná známka v podnikaní.

Účastníci sa mohli dozvedieť aké sú:

  • podmienky pre získanie ochrannej známky na Slovensku a vo svete,
  • ako im v podnikaní pomôže ochranná známka,
  • na čo nezabudnúť v počiatočnej fáze budovania značky,
  • aké sú súčasti vizuálnej identity firmy – značky, loga, slogan.

Prednášal RNDr. Jaroslav Noskovič, PhD., expert CVTI SR,  ktorý je zároveň aj mentor pre startupy pôsobiace v Startupcentre UVP TECHNICOM v oblasti ochrany duševného vlastníctva. Pre startupy pôsobiace v UVP TECHNICOM  poskytuje bezplatné konzultácie aj v oblasti vypracovania patentových rešerší.