mar 18, 2022 | Udialo sa, Udialo sa (UVP)

Zmysel, vízia, stratégia, ciele

Enterprise Europe Network pri UVP TECHNICOM realizovalo v rámci akadémie vnútrofiremného rastu Ako NALADIŤ firmu na RAST a pracovať MENEJ školenie s tematikou Zmysel, vízia, stratégia, ciele.

Školenia sa zúčastnilo osem majiteľov a kľúčových zamestnancov piatich firiem, ktorým na rozvoji a raste ich firmy naozaj záleží a chcú dosiahnuť krátkodobé či dlhodobé ciele rýchlejšie.

Počas podujatia si zástupcovia firiem na príkladoch úspešných firiem uvedomili ako dôležité je mať zadefinovaný zmysel a „veľký bláznivý“ cieľ pre stimuláciu rozvoja a rastu ich firmy, zhodnotili stav jednotlivých oblastí ako ľudia, realizácia, stratégia, finančné toky a podľa dosiahnutých bodov v jednotlivých oblastiach identifikovali tie, na ktorých je ako prvé potrebné začať realizovať kroky k zlepšeniu. Počas školenia získali vhodné tipy, návody a konkrétne nástroje z metodiky Scale-up Verne Harnisha pre prípravu stratégie smerujúcej k dosiahnutiu svojich cieľov v podnikaní.

Čo by zúčastnení majitelia potrebovali vo firme zmeniť/zlepšiť, aby firma rýchlejšie rástla a bola konkurencieschopná? Z odpovedí vyberáme:

  • Naučiť sa hovoriť „NIE“ na nezaujímavé ponuky
  • Identifikovať skutočné ciele a nastaviť fungujúcu stratégiu
  • Zapracovať na motivácii, hodnotiacich kritériách a nastavení tých správnych ukazovateľov

Ktoré z tém/myšlienok školenia najviac zaujali účastníkov?

  • Zmysel + cieľ = smer
  • Analýza pojmov
  • Nové prezentovanie vízie a cieľov v grafickej podobe
  • Všetky, bolo toho veľa
  • Celok prednášky, podnety ostatných účastníkov, poznatky z praxe
  • Oslovili ma všetky témy

 

Veríme, že získané poznatky budú impulzom, ktorým účastníci naštartujú resp. oživia rast ich firmy, ktorý bol v posledných dvoch rokoch u mnohých podnikateľov negatívne ovplyvnený predovšetkým vonkajšími faktormi. Účastníkom ďakujeme za aktívny prínos k jednotlivým témam a tešíme sa na opätovné stretnutie na ďalších podujatiach.

Ďalšie školenie v rámci akadémie vnútrofiremného rastu Ako NALADIŤ firmu na RAST a pracovať MENEJ sa uskutoční 13. apríla 2022 pod názvom Angažovaní ľudia.