Predstavenie spoločnosti ZEISS, prezentácia jej širokého portfólia špičkových meracích prístrojov a mikroskopov pre vedu a výskum nadšencom a partnerom v oblasti mikroskopie. To bol hlavný cieľ dvojdňovej technologickej prezentácie spoločnosti ZEISS v UVP TECHNICOM.

Účastníci si mohli vybrať zo širokej ponuky odborných prednášok na témy ako elektrónová mikroskopia v materiálovej vede, zobrazovacie metódy a základy korelačnej mikroskopie, röntgenová mikroskopia a počítačová tomografia alebo prezentácie Digital Classroom. Veľký úspech mali aj jednotlivé ukážky systémov mikroskopov. Návštevníci mali jedinečnú príležitosť prezrieť si a vyskúšať 12 prístrojov z portfólia ZEISS.

Prvý deň bol zameraný na mikroskopiu pre vedu a výskum a zúčastnilo sa ho viac ako 70 odborníkov z vedeckých pracovísk, univerzít a stredných škôl. Druhého dňa, zameraného na priemyselnú mikroskopiu, sa zúčastnilo viac ako 30 účastníkov, prevažne z priemyselnej sféry.

ZEISS Technologický workshop sa konal v spolupráci s Univerzitným vedeckým parkom TECHNICOM a Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou, regionálnou komorou Košice.