3. decembra 2019 sa v priestoroch CVTI SR konal seminár “EIC Accelerator – Ako pracovať s projektovou žiadosťou”. Môžete si pozrieť záznam z podujatia.

Na seminári sme sa pozreli na jej obsahové náležitosti, vysvetlili princípy jej spracovania a hodnotenia. Ukázali, ako pracovať s účastníckym portálom programu H2020 a povedali si niečo aj o príprave rozpočtu a finančných tokoch v H2020 projektoch. Predstavili sme si hlavné rozdiely v porovnaní s SME Instrumentom a upozornili na najčastejšie chyby pri písaní projektu. Venovali sme sa aj prezentáciám pred porotou (pitching).

Pre prechod na záznam kliknite na foto vyššie alebo na tento odkaz.

Pre jednoduchšiu orientáciu uvádzam časy, kedy začínajú jednotlivé časti programu (hod:min):

 • EIC Accelerator – hlavné princípy a odlišnosti od SME Instrument
  (Lucia Dávidová, 0:04)
 • Hodnotiaci proces, kritériá hodnotenia a štruktúra projektovej žiadosti
  (Ivan Filus, 0:34)
 • Časti projektovej žiadosti: Excelentnosť, Dopad, Implementácia
  (Ivan Filus, 0:58)
 • Pitch deck: Ako na to?
  (Ivan Filus, 2:08)
 • Finančné aspekty H2020 projektov/Práca s FTO portálom – Ako podať projektový návrh?
  (Lucia Dávidová, 2:32)

Článok prevzatý z innonews.blog