Záznam z podujatia k výzvam z Plánu obnovy

Formát Ranných káv, ktoré organizuje Enterprise Europe Network, UVP Technicom a grant UP sa pomaly rozbiehajú z pohľadu účasti aj z pohľadu zvedavosti účastníkov. 8. februára sa uskutočnila hybridné podujatie o zámeroch z Plánu obnovy pod komponentom výskum, vývoj, inovácie, ktoré otvárajú možnosti financovania aj pre podnikateľov. Na podujatí padlo od účastníkov niekoľko podnetov a otázok, ktoré môžu byť nápomocné aj neregistrovaným. K priebehu Rannej kávy je k dispozícii aj video-záznam.

 

Záznam z „Rannej kávy“

Záznam má zníženú kvalitu a bolo nahrávané cez zariadenie, ktoré nie je prioritne určené na produkciu videí (ale uskutočňovanie web meetingov). Ako rýchly prehľad to však bude dostatočné.

 • do 7:00 min: Úvod, predstavenie a cieľ stretnutia
 • 7:00 min: Predstavenie Výskumnej a inovačnej autority (VAIA)
 • 10:00 min: Úvod k zámerom
 • 12:00 min: Podpora prípravy projektov Horizont Európa
 • 19:00 min: Transformačné a inovačné konzorciá
 • 25:50 min: Inovačné vouchere
 • 36:30 min: Digitálne vouchere
 • 40:15 min: Štipendiá pre výskumníkov
 • 43:45 min: Veľké projekty pre excelentných výskumníkov
 • 49:30 min: Kapitálový booster (k projektom APVV)
 • 54:00 min: Dekarbonizácia ekonomiky
 • 57:20 min: Digitalizácia ekonomiky
 • 1:01:15 min: Možnosť kontaktovania a konzultácie
 • 1:04:00 min: Otázky účastníkov a diskusia

Spomenuté odkazy

Potrebujete poradiť?

V prípade akýchkoľvek otázok k spomenutým výzvam a informáciám sa môžete obrátiť na Enterprise Europe Network UVP Technicom, kde vám radi bezplatne poradia a to aj v prípade hlbších konzultácií.

V takom prípade napíšte e-mail na een@uvptechnicom.sk.

Obsah pripravený v spolupráci s portálom grantup.sk