Záznam: Inovačné poukážky, kreatívne vouchre a kaskádové financovanie

V pondelok 12. decembra mali podnikatelia možnosť hybridne sa zúčastniť Rannej kávy o grantoch pre podnikateľov a startupy, kde sa mohli dozvedieť informácie o aktuálnych výzvach. Vďaka návšteve partnerov zo Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry sme zistili viac detailov o tom, kto a za akých podmienok môže využiť Inovačné poukážky 3.0 a Kreatívne vouchre. Okrem toho sme sa dozvedeli praktické informácie zo skúseností projektového manažéra UVP Technicom, ktorý má za sebou niekoľko kaskádových projektov. V článku nájdete záznam z podujatia ako aj všetky potrebné odkazy, ktoré sa na podujatí spomínali.

Pozrite si záznam z podujatia

  • 0:00 – 16:00 min. | úvod a 4 veci, ktoré si všímať na výzvach
  • 16:00 min. | SIEA: Inovačné poukážky 3.0
  • 55:00 min. | SIEA: Kreatívne vouchre
  • 1:14:00 min. | Praktické informácie o kaskádovom financovaní
  • 1:48:30 min. | Rýchly prehľad aktuálnych výziev a záver