Keďže informačný deň Európskej rady pre inovácie, ktorý sa mal konať 26. marca 2020, bol z technických príčin zrušený, všetkým záujemcom o aktuality a pohľad Európskej komisie na EIC Pathfinder a EIC Accelerator je teraz k dispozícii záznam z podujatia a prezentácie.

Access2EIC NCP Network (prezentácia v PDF)
Antonio Carbone – Access2EIC Coordinator, APRE

Mark Ferguson – Chairman EIC Advisory Board

EIC Pathfinder Fet Open and Proactive (prezentácia v PDF)
Viorel Peca – Head of Unit EIC Pathfinder FET, DG CONNECT, European Commission

EIC Pathfinder Innovation Launchpad (prezentácia v PDF)
Timo Hallantie – Head of Unit EIC Pathfinder Task Force, European Commission

EIC Accelerator: How to succeed in the EIC Accelerator 2020 calls (prezentácia v PDF)
Stephane Ouaki – Head of Unit EIC Financial Instruments Task Force, European Commission

FETFX project (prezentácia v PDF)
Marta Calderaro – FETFX project Coordinator, APRE

Článok prevzatý z innonews.blog