Dňa 18.6.2020 sa uskutočnil ďalší zo série webinárov organizovaných UVP TECHNICOM ako posledná aktivita v rámci akceleračného programu Startup Centra TUKE, ktorý bol venovaný problematike vytvorenia právneho subjektu – firmy.

Ak už máte myšlienku, máte podnikateľský plán a máte aj know-how (vedieť ako), tak  Vám už nič nebráni, aby ste začali podnikať. Teda až na jednu drobnosť, a tou je právna stránka podnikania. A tejto problematike bol venovaný náš webinár.

Okruhy tém, ktoré boli v rámci webinára preberané:

  • Ktorá forma obchodnej spoločnosti je vhodná pre start-up?
  • Aké sú počiatočné náklady na založenie spoločnosti?
  • Založenie obchodnej spoločnosti
  • Výber obchodnej spoločnosti v závislosti na pristúpenie investora a očakávaný počet spoločníkov/akcionárov, výber obchodného mena, sídla, predmetov podnikania.

Lektor:  Ing. Jaroslav Dolný PhD. Pôsobí ako odborný asistent na katedre obchodného práva a hospodárskeho práva Právnickej fakulty UPJŠ a venuje sa práve korporátu a financovaniu obchodných spoločností a zároveň pôsobí ako správca konkurznej podstaty.

Webinár sa konal online, prostredníctvom videokonferenčného a kolaboračného systému Webex meeting ako súčasť akceleračného programu Startup centra TUKE.

Ak máte inovatívny nápad, alebo myšlienku a potrebujete pomoc, radu, podporu pri jej ďalšom rozvoji, tak – Startup centrum TUKE vám ponúka možnosť zapojiť sa do súťaže inovatívnych nápadov, projektov a podnikateľských riešení. Do súťaže sa dá prihlasovať celoročne. Každých 6 mesiacov prebieha výber nových startupov. Aktuálne je ešte možnosť sa prihlásiť do 11. kola súťaže startupov – v termíne do do 24. júna 2020. Viac informácií viď na www.startupcentrum.sk.