SOVVA sa pozrela komplexnejšie na to Z čoho a ako žije veda na Slovensku. Vyšla z toho 100 stranová analýza aktuálneho stavu v akom sa nachádzame a ako na tom sme v porovnaní s ostatnými krajinami EÚ.

Dozviete sa tu napríklad, že:

  • do výskumu a vývoja investujeme dlhodobo málo
  • v počte výskumníkov sme stále pod priemerom EÚ
  • v prístupe k rizikovému kapitálu je Slovensko na chvoste EÚ
  • o patenty žiadame málo, ale úspešne
  • v predaji nových inovácií je Slovensko európskym lídrom

Zhrnutie nájdete na blogu SOVVA

Kompletný dokument si môžete stiahnuť tu (PDF)

Článok prevzatý z innonews.blog