Ako efektívne chrániť a využívať svoj nehmotný majetok (duševné vlastníctvo), diskutovali zástupcovia malých a stredných podnikov s domácimi a zahraničnými expertmi na workshope v priestoroch UVP TECHNICOM v stredu 3. apríla 2019.

Workshop bol organizovaný v spolupráci s Úradom priemyselného vlastníctva SR a Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO).

So skúsenosťami z oblasti manažmentu duševného vlastníctva sa okrem partnerov z Francúzska a Švajčiarska podelili aj zástupcovia firmy SPINEA a Bukóza Holding Group. V diskusii rezonovali okrem otázok strategického plánovania a vymáhania práv duševného vlastníctva aj aktuálne témy akými sú umelá inteligencia, internet vecí či blockchain  z pohľadu duševného vlastníctva.