sep 29, 2022 | Aktuality EEN, Udialo sa (UVP)

Workshop so zameraním na oblasť ochrany duševného vlastníctva opäť uspel

Dňa 29.9.2022 realizoval UVP TECHNICOM – Enterprise Europe Network v spolupráci s Úradom priemyselného vlastníctva SR workshop Buďte pred konkurenciou ostražití! Chráňte svoje podnikanie právami duševného vlastníctva. Workshopu, ktorý sa konal v hybridnom móde, sa zúčastnilo 25 účastníkov. Boli to nielen zástupcovia malých a stredných podnikov ale aj akademickí zamestnanci TUKE.

Podujatie prinieslo veľa zaujímavých informácií a praktických rád ako správne postupovať v prípade záujmu o patentovanie svojho vynálezu. Lektorky Ing. Jana Rešutíková a Ing. Lucia Bocková, odborníčky z Úradu priemyselného vlastníctva SR, vysvetlili dôležitosť „novosti“ pri žiadaní o patent, odporúčali nielen ako postupovať pred vypracovaním rešerše ale aj ako efektívne vyhľadávať v slovenských a medzinárodných databázach a registroch. Zároveň poskytli stručné informácie o použití ochrannej známky, dizajnu či úžitkového vzoru. V neposlednom rade boli významnými aj informácie o poplatkoch, no predovšetkým o možnostiach získania finančných prostriedkov použiteľných na financovanie priemyselných práv.  

Viacerí účastníci získali počas workshopu odpovede na svoje otázky. Pridanou hodnotou workshopu bola aj bezplatná možnosť osobnej konzultácie s odborníčkami, ktorú využili 4 účastníci.

Zúčastneným ďakujeme za ich účasť a relevantné otázky.