V priestoroch Univerzitného Vedeckého Parku TECHNICOM sa 12.10.2018 uskutočnil workshop názvom “Prechod od vzdelávania zameraného na učiteľa k vzdelávaniu zameranému na študenta – interkultúrny pohľad”. Workshopu sa zúčastnili študenti, pedagógovia univerzít, predstavitelia najväčších zamestnávateľov pôsobiacich v Košickom a Prešovskom kraji a zástupcovia zahraničných univerzít z Rumunska a Bulharska. Účastníci workshopu diskutovali o strategickej úlohe univerzít na Slovensku v procese tvorby pridanej hodnoty v oblasti aktuálnych spoločenských výziev, o inovatívnych SCL (Student-Centered Learning) metódach, možnostiach ich zavádzania do vzdelávacieho systému slovenských univerzít. Workshop sa konal ako súčasť aktivít projektu InoLearn 4 BEEs (Innovative Student-Centred Learning (SCL) Practices fueled with ITC-tools and university – industry cooperation towards reinforcement of Business & Engineering Entrepreneurships education).