12. 3. 2019 – UVP TECHNICOM – V rámci akceleračného programu Startup centra TUKE bol v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) organizovaný workshop „Ochrana dizajnu produktov a grafického rozhrania softverových aplikácií“.

Workshop viedla Mgr. art. Mária Pospíšilová, ArtD. z CVTI SR .

Lektorka vysvetlila aké sú  podmienky a postupy pre získanie zapísaného dizajnu na Slovensku a vo svete.12 účastníkov zo Startup centra ale aj iných fakúlt vr. fakulty umení na  TUKE sa taktiež môhlo dozvedieť ako si vypracovať rešerš pred podaním žiadosti o zápis dizajnu, atď.

Viac informácií o bezplatných konzultáciách a rešeršiach v oblasti ochrany duševného vlastníctva je možné získať na: http://www.cvtisr.sk/cvti-sr-vedecka-kniznica/podpora-vedy/centrum-transferu-technologii-pri-cvti-sr/sluzby.html?page_id=507.