Svetová organizácia duševného vlastníctva spustila novú online obchodnú službu s názvom „WIPO PROOF“. Služba zabezpečuje poskytnutie dôkazov o časovej existencii digitálneho súboru v ľubovoľnom formáte a spôsobom, ktorý je odolný voči neoprávnenému zásahu. Autorom a pôvodcom je tak umožnené podniknúť preukázateľné kroky pre zabezpečenie výstupov svojej vedeckej a výskumnej práce. Viac informácií nájdete tu: https://wipoproof.wipo.int/wdts/