Webinár organizovaný v rámci projektu FETFX s účasťou Európskej asistenčnej služby v oblasti práv duševného vlastníctva (IPR Helpdesk) preskúma dve rôzne cesty súvisiace so šírením a využívaním výsledkov výskumných projektov s osobitným zameraním na projekty financované prostredníctvom FET.

Poskytne poradenstvo o tom, ako zabrániť ostatným v tom, aby vyrábali, používali alebo predávali duševné vlastníctvo, kedy si môžete zvoliť obranný prístup k publikáciám a kedy model otvoreného prístupu, ako aj ako hľadať patent bez toho, aby bola vylúčená jeho publikácia. Zameria sa na potreby a ciele výskumných organizácií / univerzít (RO) a malých a stredných podnikov / priemyslu.

Viac informácií, program a registrácia

Článok prevzatý z innonews.blog