Projekt NUCL-EU 2020 organizuje spoločný webinár, ktorý poskytne príležitosť zoznámiť sa s koncepciou a základným prístupom k GDPR a najbežnejšími etickými otázkam v návrhoch projektov v rámci Horizontu 2020 a požiadavkami v rámci hodnotiaceho procesu.

Prezentovať bude Albena Kuyumdzhieva, Programová manažérka/Etika, GR pre výskum a inovácie, Európska komisia.

Súčasťou webinára bude priestor venovaný otázkam a odpovediam.

Kedy? 26. September 2019, 11.00 – 12.15 hod.

Registrácia na webinár je otvorená tu

Použité informácie z ERA Portál Slovensko.

Článok prevzatý z innonews.blog