Jednu miliardu eur. Toľko peňazí vyčlenila Európska komisia na posledný a zároveň najväčšiu výzvu Green Deal v rámci programu Horizont 2020. Čo je cieľom výzvy? Kolegovia z JIC Brno pripravili pekný prehľad o možnostiach, ktoré plynú z poslednej výzve programu Horizont 2020 s uzávierkou v januári 2021.

A pre firmy a podnikateľov s ekologických inovácií sa tu otvára obrovský priestor a príležitosť získať financie v jednom z 10 tematických okruhov, ako sú čistá energia, trvalo udržateľná mobilita, farmárska produkcia alebo cirkulárny priemysel.

Stiahnite si prehľad o výzve (PDF)

Viac informácií na stránkach JIC

Článok prevzatý z innonews.blog