Európska komisia včera zverejnila aktualizáciu zámeru podpory EU Green Deal prostredníctvom májovej uzávierky EIC Accelerator, kde bude možné podávať len projekty, ktorých dopad je v súlade s novou legislatívnym rámcom EÚ.

Navrhovaná aktualizácia pilotného pracovného programu Európskej inovačnej rady (EIC) v rámci programu Horizont 2020 zahŕňa výzvy na EU Green Deal vo výške 350 miliónov EUR na prelomové inovácie vytvárajúce trh, ktoré prispievajú k dosiahnutiu cieľov Európskej zelenej dohody (The European Green Deal) a Agendy OSN pre trvalo udržateľný rozvoj do roku 2030.

Hlavným prvkom bude jednorazová výzva vo výške 300 miliónov EUR v rámci EIC Accelerator na podporu startupov a malých a stredných podnikov pri rozvoji a rozširovaní prelomových inovácií, ktoré sa týkajú aspoň jedného z ôsmich cieľov EU Green Deal. Predstavuje to doteraz najväčšie kolo financovania v rámci pilotného projektu EIC a lehota na predkladanie žiadostí je 19. mája 2020.

Projekty musia podporovať vykonávanie EU Green Deal výrazným prispievaním k najmenej jednému z nasledujúcich cieľov udržateľnosti. Návrhy musia kvantitatívne odhadnúť tento príspevok.

  1. Zvýšenie ambícií EÚ v oblasti zmiernenia zmeny klímy a/alebo adaptácie;
  2. Dodávka čistej, dostupnej a bezpečnej energie;
  3. Prechod priemyslu na čisté a/alebo obehové hospodárstvo (vrátane predchádzania vzniku odpadu a/alebo recyklácie);
  4. Budovanie a renovácia energeticky a zdrojovo efektívnym spôsobom;
  5. Urýchlenie prechodu na udržateľnú a inteligentnú mobilitu;
  6. Prechod na spravodlivý, zdravý a ekologický potravinový systém;
  7. Ochrana a obnova ekosystémov a biodiverzity;
  8. Realizácia ambícií s nulovým znečistením a prostredia bez toxických látok.

Aktualizovaný pracovný program poskytuje nové príležitosti aj pre startupy a malé a stredné podniky so ženskými výkonnými riaditeľmi (alebo rovnocennými pozíciami) v rámci urýchľovača EIC.

Dokumenty na stiahnutie:

Zdroj: Európska komisia


19. marca 2020 sa bude v Bratislave za účasti zástupcov Európskej komisie, úspešných firiem aj hodnotiteľov konať Národný informačný deň EIC. Príďte sa pozrieť, čo je nové a aké odporúčania Vám dajú tí najpovolanejší! EIC v rámci programu Horizont 2020 zjednocuje pod sebou nástroje na podporu prelomových inovácií v štádiu výskumu ale aj komercializácie: EIC Pathfinder a EIC Accelerator.

Článok prevzatý z innonews.blog