Komisia začala diskusiu o smerovaní prvých dvoch rokov svojho navrhovaného programu Digitálna Európa. V období 2021 – 2027 bude program investovať do digitálnych technológií s potenciálom zmeniť európskych občanov a biznis.

Zaujímavý prehľad a prístup k aktívnemu pripomienkovaniu návrhu  budúcej strategickej  orientácie a programu v oblasti “Digitálna Európa” je dostupný na stránkach https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/have-your-say-future-investment-europes-digital-economy

Na vyššie uvedenej stránke nájdete aj odkaz na online prieskum, ten pozostáva z množstva otázok a možnosti poskytnúť ďalšie pripomienky – dostupný bude od 25. júla do 25. októbra.