(Košice, 28. mája 2018) Technická univerzita v Košiciach (TUKE) v spolupráci s hlavným partnerom súťaže, agentúrou Slovak Business Agency (SBA), organizovala 28. mája 2018 finále 6. kola súťaže inovatívnych nápadov.

Dňa 28. mája sa v priestoroch UVP TECHNICOM v Košiciach konalo 7. kolo súťaže inovatívnych projektov „Máš nápad? Prezentuj svoj startup!“. Súťažiace startupy mali možnosť získať vstupenku do Startup centra TUKE, súčasťou ktorej je 6 mesačný akceleračný program na podporu rozvoja inovatívnych myšlienok.

7. kola súťaže sa zúčastnilo dvanásť projektov. Porota z nich do pred-inkubačného pobytu v Startup centre TUKE vybrala sedem – SPONA, INFOBUS, JAMTRACK, SensorChair, Adrenalinová mapa, PPS, ASSUM. Projektu CorOne porota doporučila vzhľadom na úroveň jeho rozvinutosti postup priamo do Inkubátora TUKE.

O postupujúcich startupoch rozhodla odborná komisia pod vedením predsedu komisie, riaditeľa Univerzitného vedeckého parku TECHNICOM, F. Jakaba. Členmi komisie boli zástupcovia investorov, súkromnej a verejnej sféry – V. Jakubec (Klub podnikateľských anielov, SBA), J. Vojtko (FPT Slovakia), M. Hladký (Creative Industry Košice), riaditeľ UVT TUKE – M. Chovanec a zástupcovia UVP TECHNICOM A. Lavrin a M. Blizco.

Súťaž „Máš nápad? Prezentuj svoj startup!“ vyhlasuje dvakrát ročne rektor Technickej univerzity prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc. Organizátorom je Univerzitný vedecký park TECHNICOM) v spolupráci s partnermi súťaže Slovak Business Agency (SBA) a Saab AB.