Úrad priemyselného vlastníctva SR vyhlasuje 8. ročník Ceny Jána Bahýľa, ktorá sa udeľuje za mimoriadne hodnotné slovenské technické alebo dizajnérske priemyselno-právne chránené riešenia. Návrh na udelenie ceny môže podať akákoľvek fyzická alebo právnická osoba s trvalým pobytom alebo sídlom na území Slovenskej republiky, a to do 31.07.2020.

Viac informácií nájdete tu: https://www.indprop.gov.sk/?aktuality&clanok=8-rocnik-ceny-jana-bahyla