Ako porozumieť svojej vnútornej motivácii?

On-line workshop bol venovaný otázkam porozumenia toho, čo vlastné nás skutočne poháňa v pred, motivuje k aktivitám niečo urobiť, ako si stanoviť optimálne podmienky na dosahovanie skvelého výkonu!

Porozumieť svojej vnútornej motivácii je jednou z najdôležitejších vecí, ktorú môžeme v živote urobiť, pretože nám odhaľuje, pre ktoré veci máme prirodzenú vášeň, aké sú naše silné stránky a vedie nás k životnému zmyslu.

On-line stretnutie bolo organizované formou zaujímavého interaktívného workshopu. Prezentované boli témy:

  • Vplyv potrieb a hodnôt na motiváciu
  • Vnútorná vs vonkajšia motivácia, Metóda cukru a biča
  • Teória sebaurčenia, Techniky na podporu vnútornej motivácie
  • Základné motivačné výzvy a problémy
  • Dlhodobá stratégia na podporu motivácie

Skutočná motivácia prichádza z vnútra. Človek musí prevziať zodpovednosť za svoj život. Až vtedy, keď presne vie, kde chce smerovať, dokáže sa aj motivovať. A preto je tak veľmi potrebné sebapoznávanie už od raného detstva. Totiž, všetko, čo robíte by malo mať nejaký reálny motív alebo dôvod, malo by vychádzať  z potrieb, ktoré hlboko v sebe cítite.

Workshop bol organizovaný ako aktivita akceleračného programu startupov Startup centra a Inkubátora TUKE.

Workshop viedla certifikovana lektorka Šárka Patkošová, ktorá je a soft-skills trénerka s viac ako 10 ročnými skúsenosťami z oblasti rozvoja a vzdelávania dospelých. V súčasnosti pracuje ako Learning & Development Manager v Lean In Slovakia. V IT oblasti pracuje ako AT&T Projektový implementačný manažér/Expert pre rozvoj a vzdelávanie zamestnancov. V rámci jej spolupráce s Google pôsobí ako certifkovaný #Iam Remarkable workshop facilitátor a Design Thinking tréner pod záštitou programu Grow with Google.  Jej vášňou je rozvíjať a podporovať ľudí, aby mohli dosiahnuť svoje ciele a mali šťastný a naplnený život.