Vláda SR na svojom rokovaní 26. mája 2021 schválila novely zákona č. 133/2002 Z. z. o Slovenskej akadémii vied a zákona č. 243/2017 Z. z. o verejnej výskumnej inštitúcii (VVI), ktoré predložilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Oba zákony umožnia dotiahnutie transformácie hospodárskej formy ústavov SAV zo štátnych rozpočtových a príspevkových organizácií na verejné výskumné inštitúcie.

Ak novely zákonov v parlamente úspešne prejdú v obidvoch čítaniach, účinnosť by mohli nadobudnúť 1. novembra 2021. Organizácie SAV budú mať následne dva mesiace na to, aby sa stihli pripraviť na transformáciu, ktorá nastane 1. januára 2022.

Zmena hospodárskej formy ústavov SAV na verejné výskumné inštitúcie umožní organizáciám SAV stať sa súčasťou ekosystému evidencie a hodnotenia výskumnej činnosti, spolupracovať s vysokými školami a zapájať sa do podnikového vývoja a inovácií. Tiež sa očakáva prínos v podobe otvorenia riadenia a strategického smerovania jednotlivých organizácií SAV verejnosti. Vo verejných výskumných inštitúciách bude zastúpená externá zložka vo vedeckých a dozorných radách a zároveň sa na úrovni SAV posilní úloha verejnosti formou posilnenia právomoci vedeckej rady, ktorej polovicu (-1) bude voliť Rada vlády SR pre vedu, techniku a inovácie.

Zdroj/viac informácií: SAV
Článok prevzatý z innonews.blog