Vizuálne vyhľadávanie v databáze TMview, ktoré umožňuje používateľom vyhľadávať ochranné známky v najväčšej online bezplatnej databáze ochranných známok na svete, bolo rozšírené o ďalšie tri národné úrady duševného vlastníctva, vrátane SR.

Úrady duševného vlastníctva Írska, Slovenska a Českej republiky umožnili funkčnosť vizuálneho vyhľadávacieho zariadenia TMview. To umožňuje aby sa funkcia vyhľadávania obrázkov používala aj na ochranné známky z týchto krajín, čo naďalej obohacuje TMview ako celok. V súčasnosti dosiahol celkový počet krajín využívajúcich túto funkcionalitu číslo 14.

Vizuálne vyhľadávanie v TMview pozostáva z troch jednoduchých krokov:

1. Kliknutím na ikonu fotoaparátu sa zobrazí okno „Drag and drop” alebo „upload image”.

2. Obrázok môžete pretiahnuť do vyhľadávacieho poľa v 4 akceptovateľných formátoch: JPG, PNG, GIF a TIFF. Alebo môžete kliknúť na ikonu obláčika a nahrať obrázok zo svojho počítača.

3. Akonáhle je obrázok nahraný, môžete prispôsobiť červené pole, ktoré sa zobrazí okolo obrázku a vybrať oblasť, ktorú chcete vyhľadať. Na zobrazenie výsledkov vyhľadávania v režime galérie alebo v režime zoznamu môžete využiť ikony v pravom dolnom rohu vyhľadávacieho poľa. Môžete tiež vyhľadávať známky tvorené farbami.

Vyhľadávanie TMVIew

Prevzaté z ÚPV SR

Článok prevzatý z innonews.blog