VO BOX – balík plný teórie a praxe

Dňa 13.10.2020 bol v priestoroch UVP TECHNICOM organizovaný webinár venovaný súčasnej problematike súvisiacej s verejným obstarávaním na Slovensku. Témou bola pripravovaná novela zákona a jej dopad na využívanie verených zdrojov ako aj problematika nastavovania a vyhodnocovania podmienok účasti, či uzatvárania dodatkov.

Na tieto témy diskutovali JUDr. Peter Kubovič (člen rady Úradu pre verejné obstarávanie) a Ing. Miroslava Packová, PhD. (vedecko- výskumný pracovník Technickej univerzity v Košiciach). Cieľom podujatia bolo na rozhodnutiach Úradu pre verejné obstarávanie, Najvyššieho súdu či Európskeho súdneho dvora poukázať na riešenia praktických problémov spojených s realizáciou verejných obstarávaní a následnom plnení zmlúv.

 

 

Program

08:30-09:00

Registrácia

09:00-10:45

Pripravovaná novela zákona a jej vplyv na verejných obstarávateľov

 • Buďte pripravený a nahliadnite do novely z dielne Úradu pre verejné obstarávanie medzi prvými.
 • Dozviete sa nielen to, aké zmeny v zákone nás čakajú, ale najmä to, aký bude ich dopad v praxi

10:45-11:00

Občerstvenie

11:00-12:30

Ako stanoviť podmienky účasti

 • Dvaja školitelia dva názory – jeden správny, druhý nie. Ku ktorému sa prikloníte? Na praktických ukážkach pri stanovení podmienok účasti a najčastejších pochybeniach sa naučíte ako byť „v súlade so zákonom“.
 • Zameriame sa najmä na stanovenie podmienok týkajúcich sa technickej a odbornej spôsobilosti a na najčastejšie chyby, ktoré zvykneme opakovať.
 • Praktické príklady budú najmä z oblasti stavebných prác a služieb.

12:30-13:30

Obed

13:30-14:30

Ako sa vyhnúť chybám pri vyhodnocovaní ponúk

 • Aké sú najčastejšie chyby pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti?
 • Ukážeme vám reálne príklady z praxe a zhodnotíme či bol/nebol postup verejného obstarávateľa správny.
 • Zameriame sa najmä na problémy s vyhodnocovaním osobného postavenia ako aj technickej a odbornej spôsobilosti smerom k uchádzačovi, jeho subdodávateľom aj tretím osobám, ktorých kapacity uchádzač využíva.

14:30-15:30

Dodatky – zmätky

 • „Nedochádza k podstatnej zmene zmluvy“ – formulka, ktorej pretavenie do praxe komplikuje život každému z nás. Čo sa týmto ustanovením myslí a za akých podmienok môže k zmene zmluvy dôjsť?
 • Aké sú legislatívne predpoklady na to, aby k uzatvoreniu dodatku mohlo dôjsť?
 • Pozrieme sa aj na odlišnosť prístupu pri potrebách súvisiacich s COVID-19 vs. štandardné situácie.
 • Urobíme tak v zmätkoch s dodatkami poriadok.

15:30

Ukončenie seminára a osobné konzultácie