Balík plný teórie a praxe

On-line workshop, ktorý sa teší veľkému záujmu účastníkov, bol organizovaný už po druhýkrát a bol venovaný súčasnej problematike súvisiacej s verejným obstarávaním na Slovensku.

Workshop bol venovaný témam:

  • Ako definuje zákazku s nízkou hodnotou zákon a ako si ju sami komplikujeme? Na príkladoch z praxe bolo prezentované, ako je možné si proces zjednodušiť a ako si správne nastaviť interné smernice tak, aby vám nezväzovali ruky tam, kde to nie je potrebné.
  • Kedy je vhodné vyžadovať certifikáty a aké požiadavky definovať? Boli ukázané vhodné aj nevhodné príklady ich použitia či vyhodnotenia ako aj najdôležitejšie rozhodnutia ÚVO a Rady ÚVO v tejto oblasti.
  • Aké rozlišuje zákon osoby, s ktorými sa môžete stretnúť v ponukách? Bolo objasnené, kedy ide o subdodávateľa, tzv. inú osobu či „vlastnú kapacitu“ ako aj to, aké podmienky sa na tieto osoby vzťahujú.
  • Potenciálny konflikt záujmov hrozí v každom jednom obstarávaní. Na workshope bolo prezentované ako sa s nim vysporiadať ak je v konflikte štatutár, člen komisie, či osoba, ktoré participovala na príprave zákazky.

 

Lektori:

JUDr. Peter Kubovič (člen rady Úradu pre verejné obstarávanie)
Ing. Miroslava Packová, PhD. (vedecko-výskumný pracovník Technickej univerzity v Košiciach)