Európska komisia a Európsky investičný fond (EIF) začali program celoeurópskeho fondu fondov rizikového kapitálu (VentureEU) s cieľom zvýšiť objem investícií do inovatívnych startupov a podporiť expanziu inovatívnych podnikov v Európe.

Európa má veľa talentovaných, špičkových výskumníkov a skúsených podnikateľov, ktorí by však mohli svoje schopnosti využiť ešte viac a pretaviť ich do úspešných projektov. Kľúčovú úlohu tu zohráva prístup k rizikovému kapitálu na inovácie. Komisia a EIF oznámili názvy šiestich fondov, ktoré sa podieľajú na programe a ktoré získajú podporu EÚ na dosiahnutie cieľa investovať do európskeho trhu s rizikovým kapitálom.

Vďaka finančnej podpore EÚ vo výške 410 miliónov EUR majú fondy mobilizovať až 2,1 miliardy EUR z verejných a súkromných investícií. V dôsledku toho sa očakáva, že sa podarí prilákať 6,5 miliardy EUR nových investícií do inovatívnych startupov a rozširujúcich sa podnikov v celej Európe, čím sa zdvojnásobí objem terajšieho rizikového kapitálu v Európe.

Rizikový kapitál je pre dobré fungovanie únie kapitálových trhov nesmierne dôležitý, v Európe však nie je dostatočne rozvinutý. V roku 2016 investovali fondy rizikového kapitálu v EÚ približne 6,5 miliardy EUR, v USA to bolo 39,4 miliardy EUR.

Okrem toho sú fondy rizikového kapitálu v Európe príliš malé – v priemere 56 miliónov EUR, zatiaľ čo v USA je to 156 miliónov EUR. Preto sa stáva, že inovatívne spoločnosti sa presťahujú do ekosystémov, v ktorých majú lepšie šance na rýchly rast. V EÚ bolo na konci roku 2017 celkovo 26 unikátnych spoločností (tzv. unicorn companies) s trhovou hodnotou viac ako 1 mld. USD, pričom v USA ich bolo 109 a v Číne 59.

VentureEU poskytne európskym inovátorom nové zdroje financovania, čím im umožní stať sa poprednými svetovými spoločnosťami. Očakáva sa, že v celej EÚ získa prístup k týmto zdrojom financovania približne 1500 začínajúcich a rozširujúcich sa podnikov.

Európska únia poskytne základné investície až do výšky 410 miliónov EUR vrátane 67 miliónov EUR z vlastných fondov EIF: 200 miliónov EUR z kapitálového nástroja InnovFin v rámci programu Horizont 2020, 105 miliónov EUR z programu COSME (program EÚ pre malé a stredné podniky) a 105 miliónov EUR z Európskeho fondu pre strategické investície (EFSI), tzv. Junckerovho plánu. Zvyšok financií získajú vybraní správcovia fondov predovšetkým od nezávislých investorov.

Šesť fondov bude mať podiel v niekoľkých menších investičných fondoch a každý z nich bude zastrešovať projekty v minimálne štyroch európskych krajinách. Tieto investičné fondy pomôžu pri financovaní malých a stredných podnikov (MSP) a spoločností so strednou trhovou kapitalizáciou z rôznych sektorov, ako sú vedy o živej prírode, informačné a komunikačné technológie (IKT), digitálne, medicínske technológie, či z oblasti efektívneho využívania zdrojov a energie.

Dňa 1. marca 2018 nadobudli účinnosť nové pravidlá týkajúce sa investícií do rizikového kapitálu (EuVECA) a európskych fondov sociálneho podnikania (EuSEF), čím sa správcom fondov všetkých veľkostí uľahčila správa týchto fondov a prístup k finančným prostriedkom z týchto fondov získa väčšia škála spoločností. Novými pravidlami sa takisto znížia náklady na cezhraničné uvádzanie fondov EuVECA a EuSEF a zjednoduší sa proces registrácie.

Komisia v súlade s obnovenou stratégiou priemyselnej politiky skúma zriadenie doplnkového Európskeho akčného plánu pre rizikový kapitál pre rýchlo sa rozvíjajúce podniky (ESCALAR) s cieľom zvýšiť investičné možnosti do fondov rizikového kapitálu.

V novembri 2016 Komisia navrhla smernicu o platobnej neschopnosti podnikov, ktorá sa zameriava na uľahčenie včasnej reštrukturalizácie a podporu druhej šance.

Článok prevzatý z innonews.blog