Pozrite si zoznam európskych programov financovania vykonávaných prostredníctvom viacročného finančného rámca na obdobie rokov 2021 – 2027 rozdelených podľa okruhov a klastrov.

V nasledujúcom zozname sa uvádza prehľad možností financovania z viacročného finančného rámca na obdobie rokov 2021 – 2027 a nástroja NextGenerationEU podľa okruhov, klastrov a programov alebo fondov (väčšina programov implementovaných v rámci zdieľaného riadenia sa nazýva „fondy“).

Pozri aj novú brožúru o viacročnom finančnom rámci na roky 2021 – 2027 a nástroji NextGenerationEU.

Okruh 1: Jednotný trh, inovácie a digitálna ekonomika

Výskum a inovácie

Európske strategické investície

  • InvestEU – poskytuje EÚ kľúčové dlhodobé financovanie stimulujúce súkromné investície, podporujúce obnovu a ekologickejšiu, digitálnejšiu a odolnejšiu Európu.
  • Nástroj na prepájanie Európy – realizácia kľúčovej energetickej, dopravnej a digitálnej infraštruktúry v celej Európe
  • Program Digitálna Európa

Jednotný trh

Vesmír

Okruh 2: Súdržnosť a hodnoty

Regionálny rozvoj a súdržnosť

Obnova a odolnosť

Investície do ľudí, sociálnej súdržnosti a hodnôt

Okruh 3: Prírodné zdroje a životné prostredie

Poľnohospodárstvo a námorná politika

Životné prostredie a ochrana klímy

Okruh 4: Migrácia a riadenie hraníc

Migrácia

Riadenie hraníc

Okruh 5: Bezpečnosť a obrana

Bezpečnosť

Obrana

Okruh 6: Susedstvo a svet

Vonkajšia činnosť

Predvstupová pomoc

Článok prevzatý z innonews.blog