Ako viesť poradu aby bola zaujímavá a efektívna? Dobrá porada má aj motivačný efekt. Môže priniesť množstvo nových nápadov , môže celý tím alebo účastníkov porady posunúť dopredu. Ako sa to dá dosiahnuť ukázal skúsený lektor a kouč Zdeno Knižka počas workshopu s názvom „Vedenie porád“, ktorý bol organizovaný v rámci akceleračného programu v UVP TECHNICOM.

Účastníci mali možnosť sa oboznámiť s tým:

  • Ako rozvíjať zručnosti a schopnosti manažérov viesť porady, Identifikovať slabiny manažéra a zabezpečiť jeho rozvoj, naučiť sa využívať metódy vedenia porady v praxi.
  • aký typ porady zvoliť, aby bola zaujímavá a efektívna.
  • Aké sú zásady prípravy porady: program, priority, časové limity, výsledok, zápisnica, zasadací poriadok.
  • Ako viesť poradu, poznať typológiu účastníkov porady.
  • Ako odstrániť chyby pri vedení porady.
  • Ako zvládať kritické situácie a konflikty

Lektor: Zdenko Knižka

Pôsobí ako lektor, kouč a mentor od roku 2001. Špecializuje sa na rozvoj osobnosti formou lektorovania, mentoringu a koučingu, zlepšovaniu riadiacich zručnosti manažérov a rozvoja soft skills zručnosti.