V stredu 13.3.2019 sa konal 15. ročník podujatia “Deň kariéry” v Univerzitnej knižnici, ktoré organizovala Technická univerzita v Košiciach.

Akcie sa zúčastnilo 29 vystavovateľov z celého Slovenska.

Startup centrum Univerzitného vedeckého parku TECHNICOM (UVP) :

  • informoval čo môžete v Startup Centre TUKE získať (priestor, využitie pracovísk a zariadení TUKE), o činnosti a aktivitách UVP TECHNICOM a Startup centra TUKE
  • prezentoval súťaž inovatívnych nápadov  „Máš nápad? Prezentuj svoj startup!, kde je možné sa prihlásiť do 31. 5. 2019 (víťazi predchádzajúceho kola práve absolvujú svoj polročný akceleračný program rozvoja v TECHNICOM-e (workshopy,semináre, coaching..)

Tešíme sa na ďalší ročník “Deň kariéry”