Dňa 28.6.2021 sa uskutočnilo úvodné stretnutie startupov, ktoré uspeli v 13. kole súťaže startupov „Máš nápad?“ a získali tak 6 mesačný pobyt v Startup centre TUKE. 

V rámci úvodného stretnutia získali startupy základné administratívne a organizačné informácie spojené s ich pobytom v Startup centre, informácie o samotnom Univerzitnom vedeckom parku TECHNICOM, ale aj detailne informácie o plánovanom priebehu akceleračného programu (viď priložená prezentácia), ktorý je organizovaný v úzkej spolupráci s „innovlab“.

Súčasťou úvodného stretnutia bolo aj motivačné vystúpenie Gabriela Oprendeka, zakladateľa úspešného startupu Opre´ – https://www.opre.sk/.

V rámci akceleračného programu pobytu startupov v Startup centrerastového programu startupov v Inkubátore budú organizované individuálne – mentorské a koučingové stretnutia, zamerané na riešenie operatívnych záležitosti a pravidelné BIZNIS FÓRA startupov, ktoré sú umiestnene v Startup Centre a Inkubátore UVP TECHNICOM – analytické stretnutia so zástupcami biznis sféry:

Každý posledný týždeň v mesiaci (streda):  14.00 – 16.00 biznis fórum startupov, ktoré sú umiestnene v Startup centre UVP TECHNICOM

Každý predposledný týždeň v mesiaci (streda): 14.00 – 16.00 biznis fórum startupov, ktoré sú umiestnene v Inkubátore UVP TECHNICOM

Stretnutia budú zamerané na analýzu progresu startupov. Na každom stretnutí vystúpia 4 startupy v zmysle vopred dohodnutého plánu vystúpení.

Príloha: prezentácia