Vo štvrtok 20. septembra 2018 prebehol pre účastníkov akceleračného programu seminár s názvom „Úvod do ochrany duševného vlastníctva“.

Seminár sme pripravili v spolupráci s Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (UPV SR), ktorý zsatupovali Ing. Jana Rešutíková a Ing. Lucia Bocková z Banskej Bystrice. Počas semináru sa venovali témam ako autorské právo, patenty alebo úžitkové vzory.

Účastníci ocenili hlavne to, že prednášaného dopĺňali témy vlastnými skúsenosťami a príkladmi z reálnej praxe.