V stredu 13.marca 2019 sa v priestoroch UVP TECHNICOM uskutočnilo oficiálne otvorenie nového projektu KAVA – Bioleach, ktorý prvýkrát vo svojej histórii vedie zodpovedný riešiteľ z Fakulty BERG – Ing. Darina Štyriaková, PhD. Projekt podporovaný  zdrojmi z EIT Raw Materials spája univerzity, výskumné inštitúcie a priemyselné podniky z 8 krajín Európy. So súhlasom celého konzorcia sa do projektu zapojil aj startup ekolive s.r.o., ktorý sa v projekte BioMobile (startup v UVP) v spolupráci s Univerzitným vedeckým parkom Technicom venuje flexibilnej aplikácii bioriešení na lokálne ložiská nerastných surovín. Cieľom projektu je vyvíjať biotechnológie, ktorými sa dosiahne ekologická ťažba a zlepšenie kvality lokálnych nerastných surovín. Spolupráca medzi výskumnou sférou a praxou zabezpečí prenos a uplatnenie poznatkov aj do priemyselnej oblasti. Výsledkom projektu bude zníženie závislosti Európskych krajín na importovaných nerastných surovinách, podpora lokálnych entít  a celkové posilnenie ekonomiky zúčastnených krajín.