Názov: Úspešné príbehy projektov Horizont 2020 pre oblasť rozširovania účasti (widenning participation)

Záujemcom o problematiku riešenú v oblasti rozširovania účasti v rámci Horizontu dávame do pozornosti publikáciu SUCCESS STORIES vydanú v rámci projektu NCP_WIDE.NET. Publikácia má ambíciu byť užitočným sprievodcom inšpiratívnymi príbehmi úspešných riešiteľov v predchádzajúcom období.

Na strane 46 tu nájdete aj slovenský príbeh projektu FunGlass (Centre for Functional and Surface Functionalised Glass), ktorý získal 15 miliónov eur z Univerzoty Alexandra Dubčeka v Trenčíne.

Sprievodcu si môžete stiahnuť tu (DPF)

Článok prevzatý z innonews.blog