Dňa 30.9.2021 sa konalo na pôde Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v Bratislave stretnutie zástupcov inovatívnych slovenských firiem a univerzít s diplomatmi poverenými  výkonom agendy ekonomickej diplomacie. Cieľom stretnutia bolo predstavenie aktivít pozvaných inštitúcií v oblasti inovácií, s cieľom skvalitnenia identifikácie potenciálu prípadnej spolupráce so zahraničnými partnermi v teritóriách jednotlivých ekonomických diplomatov. Prezentácia TUKE, zameraná na inovačné a internacionalizačné aktivity univerzity, vrátane priblíženia projektu Ulysseus a činnosti Univerzitného vedeckého parku TECHNIKOM účastníkov zaujala a v rámci ďalšieho programu boli diskutované aj možnosti podpory aktivít univerzity zo strany ekonomickej diplomacie.