Úspech TUKE startupov na Slovak University Startup Cup 2023

Naši startupisti zo Startup Centra TUKE opäť bodovali so svojim inovačným potenciálom na celoslovenskej súťaži „Slovak University Startup Cup 2023“. Cieľom projektu  je oceniť a podporiť mladú generáciu študentov VŠ, ktorí majú inovatívne nápady a myšlienky. Zároveň im to má pomôcť pri transformácií ich inovatívnych riešení do reálneho podnikania. Podujatie sa organizovalo pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Gratulujeme startupom sim-ON a SkySail za získanie špeciálnej ceny JCI-Slovensko za startup s veľkým inovačným potenciálom!

Viac o startupoch:

Startup sim-ON by KAJO, Strojnícka fakulta TU v Košiciaciach

Startup  sa zameriava na tvorbu simulácii vo virtuálnej a rozšírenej realite. Na ich tvorbu využívajú prostredie Unreal Engine. Vďaka hodnoverným simuláciám dokážu užívateľa vtiahnuť do deja, čím dokážu získať jeho pozornosť a využiť to na plnohodnotné vzdelávanie. Vďaka týmto nástrojom budú firmy môcť rýchlejšie rekvalifikovať svojich zamestnancov, a zároveň znížiť riziko materiálnych alebo fyzických škôd. Dynamické prostredie dokážu využiť aj na tvorbu prostredí, ktoré je v reálnom svete náročné simulovať (požiar, záplavy), preto je virtuálna realita veľmi vhodná na tréning správania sa v krízových situáciách pre odbornú aj laickú verejnosť. K bezpečnostnému inžinierstvu patrí aj schopnosť podania prvej pomoci, čo je ďalší možná oblasť ich zamerania. Zároveň majú skúsenosť s využívaním nástrojov na vizualizáciu geopriestorových údajov. Startup je súčasťou Univerzitného vedeckého parku TECHNICOM v Košiciach.

 

Startup SkySail, Fakulta elektrotechniky a informatiky TU v Košiciach

Zameriava sa na konštrukciu bezpilotného glidera (vetroňa) so schopnosťou motorizovaného pohonu využitím elektromotora a batérii so solárnymi panelmi pre ich dobitie. S ušetrenou váhou a schopnosťou nepretržitého letu vzniká priestor pre umiestnenie špecifického výskumného zariadenia – kamera, termokamera, malý radar. Na rozdiel od iných projektov sa ten ich zaoberá využitím cenovo dostupných materialov a technologií (3D tlač, mikrokontrolér, servomotory, solárne dobijanie,baterie) na stavbu bezpilotného vetroňa (glider) uskutočnenie bezpilotných letov bez nutnosti pristáť. Možné vytvorenie softvéru pre vzájomnú  komunikáciu medzi glidermi a externými zariadeniami pre efektívnejšie lety a pokrytie väčšej oblasti. Ambiciózny cieľ – s využitím mikrokontrolérov, rádiovej komunikácie a externých zariadení vytvoriť pohyblivú infraštruktúru pre komunikáciu. Startup je súčasťou Univerzitného vedeckého parku TECHNICOM v Košiciach.