Úrad priemyselného vlastníctva SR v spolupráci so Strediskom patentových informácií PATLIB poskytne finančnú podporu firmám na ochranu duševného vlastníctva. Celková suma, ktorá môže byť poskytnutá jednému MSP, je obmedzená na 1500 €. Zvyšných 50 % musia spolufinancovať žiadatelia z vlastných zdrojov.

Žiadosti je možné predkladať v rámci piatich intervalov, pričom každý interval je otvorený v priebehu celého mesiaca: január, marec, máj, júl a september 2021.

Za celé trvanie výzvy možno za jeden podnik podať iba jednu žiadosť o náhradu 50 % zo vzniknutých prihlasovacích poplatkov. Ak si chcete uplatniť náhradu na viac prihlášok ochranných známok a dizajnov, musíte ich všetky zahrnúť do jednej žiadosti.

Viac informácií o výzve (PATLIB)

Článok prevzatý z innonews.blog