Po dlhšej pandemickej pauze sa na TUKE opäť obnovila tradícia mobilných odberov krvi. V apríli sa touto formou pomáhalo na študentských internátoch Jedlíkova a v stredu 18. mája 2022 zaplnili dobrovoľní darcovia odberné miesto v budove UVP TECHNICOM počas Univerzitného mobilného odberu krvi 2022.

Dobročinnej akcie sa zúčastnilo až 55 darcov krvi, čo svedčí o vysokom ľudskom záujme našich študentov a zamestnancov nezištne pomáhať. S vedomím, že jedným darovaním možno zachrániť až tri ľudské životy sa táto ušľachtilá akcia naozaj vydarila.

Všetkým dobrovoľným darcom úprimne ĎAKUJEME!

Poďakovanie patrí rovnako partnerom podujatia, ktorými boli: Národná transfúzna služba Košice, Slovenský červený kríž Košice-mesto, Slovenské technické múzeum Košice a Všeobecná zdravotná poisťovňa.  

Dovidenia na jesennej Študentskej kvapke krvi.