Aktuálne číslo časopisu Echo, ktoré vydalo Technologické centrum AV ČR, sa venuje stavu príprav nového rámcového programu Horizon Europe, rozoberá možnosti zapojenia miest do programu H2020, prináša informácie o unikátnych infraštruktúrach ELI a ESS.

Článok Obehové hospodárstvo (cirkulárna ekonomika) sa zameral na pripravované témy, budúce výzvy a na niektoré projekty podporené z programu H2020.

Nižšie v prehľade je uvedený zoznam príspevkov, Echo 2/2019 je v elektronickej verzii na stiahnutie tu (PDF).

  • B. Koč: V Brně o chytrých městech
  • V. Albrecht: Příprava programu Horizont Evropa běží na plné obrátky
  • J. Čejková, D. Frank, V. Korittová, M. Škarka: Účast měst ČR v programu Horizont 2020
  • M. Škarka: Problematika Smart Cities a možnosti zapojení měst do evropských projektů
  • D. Frank, V. Korittová, O. Mirovský, J. Čejková: Zkušenosti měst s účastí v projektech programu Horizont 2020
  • J. Čejková: Oběhové hospodářství
  • V. Albrecht, N. Witzanyová: ELI a ESS: Unikátní evropská zařízení pro materiálový výzkum

Zdroj: H2020.cz

Článok prevzatý z: innonews.blog