Vernisáž výstavy

Dňa 5. októbra 2022 bola v priestoroch Univerzitného vedeckého parku TECHNICOM otvorená medzinárodná typografická výstava pod názvom Typozone 4. Výstava pozostáva z viac než 90 čiernobielych plagátov a mnohých animácií, ktoré vytvorili študenti a lektori reprezentujúci 10 umeleckých vysokých škôl zo 4 krajín (Slovensko, Maďarsko, Poľsko, USA). Slovensko na tejto výstave zastupuje Technická univerzita v Košiciach.

Vernisáž otvoril príhovor doc. Mgr. art. Andreja Haščáka, ArtD., ktorý vedie Katedru dizajnu na Fakulte umení TUKE, a zároveň organizačne zabezpečil inštaláciu výstavy v priestoroch UVP TECHNICOM. Slovo následne dostal prorektor pre inovácie a transfer technológií Dr. h. c. prof. Ing. Anton Čižmár, CSc., ktorý návštevníkom priblížil činnosť a vízie UVP TECHNICOM. Obe témy výstavy – fikcia a metaverzum, ako aj zameranie umeleckého vzdelávania na Katolíckej univerzite Károlya Eszterházyho, návštevníkom výstavy predstavil jeden z kurátorov Dr. Szabolcs Süli-Zakar DLA, ktorý spolu s ďalšími dvoma kolegami pricestoval na vernisáž z maďarského mesta Eger. Slová vďaky boli adresované aj doc. Ing. Františkovi Jakabovi, PhD., riaditeľovi UVP TECHNICOM za možnosť vystavovať v priestoroch UVP TECHNICOM-u  a za technické zabezpečenie výstavy. Poďakovanie patrí aj Ing. Adrianovi Harčarovi, PhD. z UVP TECHNICOM za organizačnú podporu spojenú s celkovým zabezpečením inštalácie výstavy, rovnako ako aj pedagógom ateliéru Vizuálna komunikácia, KD FU TUKE, za pomoc pri inštalácii a propagácii tohto medzinárodného podujatia.

Vystavené práce – či už plagáty, alebo animácie – využívajú typografiu, geometrické tvary, vektorovú i rastrovú grafiku, ako aj fotografiu alebo ilustráciu. Námety plagátov reflektujú bohaté spektrum tém spadajúcich do široko poňatého pojmu fikcia, animácie zas reagujú na futuristický koncept metaverza. Čiernobiele prevedenie vystavených diel dodáva Typozone 4 eleganciu a nadčasovosť.

Typozone 4 organizuje Katolícka univerzita Károlya Eszterházyho / Inštitút médií a dizajnu / Eger v spolupráci s ateliérom Vizuálna komunikácia / Katedra dizajnu / Fakulta umení TUKE a Univerzitným vedeckým parkom TECHNICOM. Výstavu je možné navštíviť denne od 8.00 h do 17.00 h a pre slovenských návštevníkov bude prístupná do 3. novembra 2022.

Ďalšie informácie o výstave:

https://uvptechnicom.sk/event/vystava-typozone/

http://typozone.uni-eszterhazy.hu/
Mgr. art. Eva Jenčuráková, ArtD.