Cieľom workshopu Typológia bolo oboznámiť publikum s tým ako využívať v živote svoje silné stránky a pochopiť slabé takým spôsobom aby neprekážali v osobnostnom raste. Nie menej podstatnou úlohou workshopu bolo taktiež aj ukázať, že všetci sme iní a každý človek má iný spôsob prejavovania sa, čo sa dá využívať aj pri práci na firme vhodným obsadením pracovných pozícií podľa toho aký typ osobnosti je vhodný na danú pozíciu čo vie veľmi dobre pomôcť aj fungovaniu kolektívu, vzťahom na pracovisku a rýchlejšiemu prerazeniu startupov na trhu.

Otestujte sa aj vy na bezplatnom teste osobnosti: https://www.16personalities.com/sk

Lektori: František Šoltýs, Martin Mochnacký, OVB