O nových obchodných modeloch v oblasti reklamy a marketingu sa hovorilo počas odborného podujatia, ktoré sa konalo dňa 2.12.2019 v priestoroch UVP TECHNICOM a ktoré organizovala Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) v rámci národného projektu Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku.

Cieľom podujatia bolo prezentovať nový pohľad na fungovanie podnikateľskej činnosti a prepojiť tak dve významné oblasti podnikateľského života „talent a biznis“. Zámerom  bolo v rámci podujatia ponúknuť podnikavým ľuďom z oblasti reklamy a marketingu, ktorí chcú naštartovať alebo zefektívniť už existujúce podnikanie, možnosť osvojiť si zručnosti v tvorbe alebo rozšírení svojho obchodného modelu, a teda prispieť pozitívne k úspešnejšiemu presadeniu sa na trhu a k eliminácii chýb v podnikaní.

O možnostiach, ako sa úspešne presadiť na trhu, hovorili Kamil Aujeský, bloger a majiteľ agentúry samsiDigital, a Ing. Oľga Miháliková, manažérka Ceny za architektúru CE ZA AR a odborníčka Slovenskej komory architektov na propagáciu profesie architekta doma aj v zahraničí.