Okrúhly 5. ročník najväčšej inovačnej a technologickej konferencie a veľtrhu SLOVAKIATECH FORUM – EXPO 2023 sa uskutočnil v dňoch 19. – 20. septembra 2023 v Košickom Kulturparku. Otvoril brány pre viac ako 2 500 priaznivcov vedy, výskumu a vývoja nových technológií a inovácií. Tematicky bol spojený s revolúciou umelej inteligencie a s novou automobilkou v regióne. Technická univerzita v Košiciach sa opäť zhostila úlohy univerzitného garanta konferencie a zaujala trendovými expozíciami.

 

Financovanie inovatívnych projektov a networking

Technická univerzita v Košiciach počas dvoch dní prevzala iniciatívu v niekoľkých častiach programu. Keďže FBERG TUKE riadi na svojej pôde kontaktné miesto EIT RawMaterials RIS Hub, počas prvého dňa mali návštevníci konferencie možnosť zúčastniť sa RawMaterials&Urban Mobility Day 2023. Pod touto sekciou vystúpili projektoví manažéri Jana Šmihulová (FBERG TUKE) a Tomáš Pavlik (UVP Technicom, TUKE) a predstavili účastníkom konferencie možnosti EÚ financovania inovatívnych projektov s dôrazom na oblasti priemysel, digitalizácia a nerastné suroviny.

Okrem iného bolo súčasťou programu aj odovzdanie skúseností úspešných uchádzačov o financovanie z programu Horizont Európa a EIT či Máriou Radvanskou (UVP Technicom) moderovaný workshop na vyhľadávanie partnerov do projektových spoluprác pod gesciou Enterprise Europe Network (EEN), najväčšej podpornej siete pre malé a stredné podniky, čo je jeden z projektov UVP Technicom TUKE.

AI vs. granty alebo startupový ekosystém na Slovensku

Oživenie programu prinášali odborné diskusie, kde TUKE zaujala miesto dvakrát. Zaujímavé pohľady na praktické využitie a etické otázky v oblasti využívania umelej inteligencie pri príprave grantových žiadostí priniesla diskusia s názvom „AI vs. Granty“, kde diskutovali Juraj Gazda, prorektor pre inovácie a transfer technológií na TUKE, Tomáš Pavlik, projektový manažér UVP Technicom TUKE a Ivan Filus, inovačný expert.

Záber z diskusie AI vs. granty – zľava Ivan Filus, Juraj Gazda, Tomáš Pavlik

Ďalšou možnosťou spestriť si program bolo zvoliť si účasť na diskusii s názvom „Podpora startupového ekosystému na Slovensku: Inovačné nástroje a podpora pre Slovenské startupy“, kde svojou odbornosťou prispeli aj Branislav Kršák z FBERG TUKE a Tomáš Pavlik.

Brokerage podujatie

Spomínaná sieť Enterprise Europe Network, ktorú v regióne koordinuje práve Technická univerzita v Košiciach, pripravila pre domácich podnikateľov brokerage podujatie s názvom SlovakiaTech Brokerage: AI, Green and Trust, na ktorom mali možnosť dohodnúť si cielené 1:1 stretnutia s ďalšími účastníkmi konferencie. Cieľom bolo dosiahnutie obchodných alebo projektových spoluprác a spomedzi všetkých účastníkov sa podarilo sprostredkovať túto možnosť viac ako 150 záujemcom.

Brokerage podujatie siete Enterprise Europe Network

Osobitný pavilón TUKE s expozíciami

Aj tento rok mali všetky fakulty Technickej univerzity pripravený osobitný pavilón zaujímavých exponátov. Medzi najzaujímavejšie možno uviesť Prototyp Engler Desat, či prototyp športovej 6-stupňovej sekvenčnej prevodovky z dielne Strojníckej fakulty TUKE.

Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií prekvapila excelentným digitálnym centrom, čo predstavuje pokročilý simulátor rôznych scenárov v oblastiach celého hodnotového reťazca nerastných surovín.

Fakulta elektrotechniky a informatiky predstavila systém riadenia roja dronov či kapsulové siete – CapsNets.

Svoje zastúpenie mali aj Fakulta umení svojou vizuálnou expozíciou lietajúcich živočíchov, ktorá využíva algoritmy umelej inteligencie, alebo Letecká fakulta svojim prototypom nanosatelitov Cubesat.

Fakulta výrobných technológií tentoraz uviedla ako pracuje s robotikou a virtuálnou realitou, a Univerzitný vedecký park Technicom predstavil svoje startupy SmartCity Group a Nordics.io.

Aké témy podujatie zastrešovalo?

  1. AI Everywhere/Umelá inteligencia okolo nás(zdravotná starostlivosť, vzdelávanie a pracovné miesta, výroba a maloobchod, kreativita a spoločnosť, výzvy a obmedzenia)
  2. Green Tech/Zelené technológie(pokročilé jadrové technológie, obnoviteľná energia a skladovanie, trvalo udržateľná doprava, zelený vodík, znižovanie emisií a odpadu)
  3. Trust Tech/Bezpečnosť v technológiách(kybernetická bezpečnosť, hacking, identita a súkromie, financie a blockchain, obranné technológie).

 Tlačová správa: Technická univerzita v Košiciach